Nyheter

19 oktober berättade Regina Lundvall om sitt mångåriga arbete som konservator. Regina redogjorde olika tekniker som används för att konservera och restaurera en ikon och visade oss också de olika stadierna i arbetet bland annat med denna ikon föreställande Kristus som allhärskare.

Kristus. Allhärskaren

 

 

 

Ulf Abel Sällskapets grundare tilldelades 25 september diplom som hedersmedlem i Ikonsällskapet. Utdelningen av diplomet skedde under en ceremoni på Nationalmuseum. Efter ceremonin visade Ulf Abel ikonrummet för sällskapets medlemmar.

Bild från överlämnandet

Ulf Abel_

Vårt nyhetsbrev (rundbrev) utkommer tre gånger per år: i början av höstterminen, i början av vårterminen och inför årsmötet som brukar äga rum i mars. Rundbrevet skickas ut till alla medlemmar.