Program

 

 

 

Höstprogram

Måndag den 6 september 18.00

Kati Bondestam-Colliander, Annina Holmberg, Olli Löytty talar om en ny bok på finska om Ina och Tito Colliander. Samtalsspråk svenska och engelska.

På Zoom

Presentation av deltagarna

Kati Bondestam (born 1939), the second child of Ina and Tito Colliander, is visual artist. She has worked as a teacher and illustrator. She has edited a collection of Ina’s letters to her cousin Sven Grönvall (2005).

Annina Holmberg (born 1964) is an author, scriptwriter and dramatist. She has written both fiction and non-fiction, and also children’s literature. Her parents were theater directors, which has influenced for her topic selection and interests. Her father’s has directed Tito´s ”Korståget” as a radio play. Annina joined orthodox church at age 23 and started to read Tito Colliander´s books and was inspired by Ina´s art.

Olli Löytty (born 1966) is a literary scholar in the Department of Finnish Literature, University of Turku (Åbo). He has specialised in post-colonial criticism, multilingualism of literature and representation of cultural otherness in Finland. In addition to academic work, he has published essays about nationalism and cultural encounters.

Måndag den 4 oktober 18.00

Karin Ekblom, Svenska teologiska institutet, STI, i Jerusalem

Ansikte mot ansikte. Ikoner i Svenska kyrkan.

På Zoom

Karin Ekbloms presentation

Mitt namn är Karin Ekblom och jag är präst i Svenska kyrkan. Sedan hösten 2020 arbetar jag som kaplan på Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Innan dess tjänstgjorde jag huvudsakligen i Västra Skrävlinge församling, Malmö pastorat. Jag är även arkitekt och konsthistoriker, och under 15 år var jag verksam som arkitekt i Malmö innan jag prästvigdes i juni 2014. 

   I min C-uppsats under prästutbildningen studerade jag närmare fenomenet med ikoner i en svenskkyrklig kontext – när och var de används och hur det kommer sig att de blivit både omtyckta och så vanligt förekommande. Det är en undersökning i praktisk teologi, som tar sitt avstamp framför allt i ett religionssociologiskt perspektiv och som ställer frågan: ”Är användandet av ikoner i Svenska kyrkan ett uttryck för ett förändrat religiöst beteende i Sverige i dag?”

 

Tisdag den 9 november 18.00

Emma-Lina Löflund talar om ikonen

Den brinnande busken och den ryska poeten Maximilian Volosjin

 

Måndag den 15 november 18.00

Samuel Rubenson

Fördolda skatter – trons mysterier i en medeltida etiopisk grottkyrkas målningar