Program

 

Program  hösten 2019

 

25 september.  Sällskapets hedersmedlem och grundare Ulf Abel visar Nationalmuseets ikonsamling, Vi ses i museets sal för ikonmåleri. Vi har delat upp visningarna i två olika eftersom rummet är litet. Kom till den visning som passar dig. Endast för medlemmar.

14.30 – 15.30 Visning 1

15.45 – 16.45 Visning 2

Museet stänger 17.00

 

19 oktober 14.00 – 17.00. Konservator Regina Lundvall talar över ämnet ”Konservering och restaurering av ikoner”. Kristi förklarings ortodoxa kyrka, samlingslokalen, Birger Jarlsgatan 98. Ta gärna med dig om du har någon ikon som du vill ska bli bedömd av Regina.

 

19 november 19.00. (OBS tiden) Filosofie doktor Olof Heilo talar över ämnet ”Mellan kalifatet och Bysans. Bysantinsk och tidig islamisk ikonoklasm: konvergens och divergens”.

Den bysantinska ikonoklasmens utbrott på 720-talet har ofta – faktiskt redan hos bysantinska krönikörer – satts i samband med bildförbudet inom den tidiga islamiska staten, som vid samma tid nådde sin största utbredning. Samtidigt är det mycket som är motsägelsefullt, inte bara i berättelserna om ikonoklasmens tillsynes parallella ursprung i Bysans och Islam, utan även i förhållandet mellan de två, deras syn på bilder i allmänhet och vördnaden för bilder i synnerhet. I det här föredraget kommer både likheter och skillnader att åskådliggöras, och möjliga konvergenser såväl som divergenser att diskuteras. I anslutning till föredraget presenteras boken Vägar till Bysans (red. Olof Heilo, Norma 2019

Biblioteket, Sankta Eugenia Kungsträdgårdsgatan 12.

I samarbete med Katolskt forum och Istanbulinstitutet