Program

Höstprogram

12 december 18.00. Thomas Arentzen (Uppsala universitet) presenterar sin bok Byzantine Tree Life: Christianity and the Arboreal Imagination, På Sensus, Sensus, Medborgarplatsen 4, vån 7. 

Alla evenemang äger rum i samarbete med studieförbundet Sensus

Ikonsällskapet har fått en fin gåva bestående av ikonböcker från Björn och Barbro Smedbys efterlevande. Vi vill uttrycka vår tacksamhet för gåvan och minnas två mycket uppskattade medlemmar av vår krets.